برای افزودن صفحه جدید چه کاری باید انجام بدهم ؟

برای افزودن صفحه از منوی کناری پنل روی گزینه صفحه ها کلیک و وارد بخش افزودن صفحه بشین. بعد از وارد شدن به این بخش، بعد از انتخاب عنوان برای صفحه مورد نظر، روی دکمه انتشار کلیک کنید تا صفحه مورد نظر ساخته شود.