تنظیمات عمومی سایت در کدام قسمت قرار دارد ؟

تنظیمات عمومی سایت در کدام قسمت قرار دارد ؟ thumbnail
  1.  برای وارد شدن به بخش تنظیمات از منوی کناری پنل روی مسیر تنظیمات > تنظیمات سایت کلیک کنید.
  2. با وارد شدن به بخش تنظیمات شما امکان تعریف عنوان سایت، امکان فعالسازی امکان ثبت نام کاربران و همچنین نوع تاریخ سایت و … را خواهید داشت.