چگونه برای محصولات ویژگی تعریف کنم ؟

admin آوریل 17, 2021
۰۱ برای مشاهده ویژگی ها از مسیر فروشگاه >‌ ویژگی ها وارد این بخش شوید. ۰۲ با وارد شدن به این بخش کلیه ویژگی های...
فروشگاه

چگونه برچسب های مربوط به محصولات را تغییر دهم ؟

admin آوریل 17, 2021
۰۱ برای مشاهده برچسب ها از مسیر فروشگاه >‌ برچسب ها وارد این بخش شوید. ۰۲ با وارد شدن به این بخش کلیه برچسب های...
فروشگاه

چگونه دسته بندی های مربوط به محصولات را تغییر دهم ؟

admin آوریل 17, 2021
۰۱ برای مشاهده دسته بندی ها از مسیر فروشگاه >‌ دسته بندی ها وارد این بخش شوید. ۰۲ با وارد شدن به این بخش کلیه...
فروشگاه

چگونه سفارشات ثبت شده توسط مشتری را مشاهده کنم ؟

admin آوریل 17, 2021
۰۱ برای مشاهده سفارشات از مسیر فروشگاه >‌ سفارشات وارد این بخش شوید. ۰۲ با وارد شدن به این بخش کلیه سفارش های ثبت شده...
فروشگاه

چگونه کلیه محصولات را مشاهده کنم ؟

admin آوریل 17, 2021
۰۱ برای مشاهده کلیه محصولات از مسیر فروشگاه >‌ محصول ها وارد این بخش شوید. ۰۲ با وارد شدن به این بخش امکان مشاهده کلیه...
فروشگاه

افزودن محصول

admin آوریل 17, 2021
۰۱ برای ایجاد محصول ابتدا از منوی کناری پنل روی تب فروشگاه >‌ایجاد محصول کلیک کنید تا وارد محیط کاربری ایجاد محصول شوید. ۰۲ابتدا عنوانی...
فروشگاه

چگونه فروشگاهم را به درگاه پرداخت متصل کنم؟

admin دسامبر 9, 2020
درگاه پرداخت یکی از ملزومات سایت های فروشگاهی است که برای اتصال مستقیم و غیر مستقیم به بانک استفاده می شود. مشتریان برای پرداخت وجه...
فروشگاه