چطور برای خرید با قیمت بالا ارسال رایگان تعریف کنیم

از پنل ووکامرس،حمل و نقل وارد تنظیمات فروشگاه میشویم. تب حمل و نقل را انتخاب نمایید. نشانکر موس را بر روی منطقه مورد نظر ببرید و بر روی ویرایش آن کلیک کنید. بر روی افزودن روش حمل و نقل کلیک میکنیم. گزینه حمل و نقل رایگان را انتخاب و سپس بر روی دکمه افزودن روش حمل و نقل کلیک...